View Sidebar

 
  • youtube
 
El Govern impulsa el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya

El Govern impulsa el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya

26/09/2018 12:51

Els col·lectius de persones amb discapacitat i professionals que intervenen en la redacció de projectes i l’execució d’obres han reiterat la necessitat d’aquest desplegament normatiu

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va celebrar entre 2016 i 2018 un procés participatiu amb el sector de la discapacitat i altres agents socials per avançar en el Codi d’accessibilitat català

 

El Govern ha aprovat la consulta prèvia a la tramitació d’un projecte de decret del Codi d’accessibilitat de Catalunya. Treball, Afers Socials i Famílies impulsa la creació d’aquest marc normatiu que estableixi les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais públics, edificis, mitjans de transport, productes, serveis i processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn. El text definirà una regulació global, que garanteixi la coordinació i coherència entre les mesures aplicables a cada àmbit, que defineixi amb un grau de detall suficient les condicions i els paràmetres tècnics exigibles en cada circumstància, i que doni seguretat jurídica en l’aplicació de la norma.

 

La iniciativa dona resposta a les demandes de les entitats que agrupen persones amb discapacitat física, orgànica, sensorial, visual, auditiva o mixtes, intel·lectual i d’altres, que han manifestat la necessitat d’un nou Codi d’accessibilitat a Catalunya. Així mateix, els professionals que intervenen en la redacció de projectes, l’execució d’obres i les tasques de control són un altre dels col·lectius que resten a l’espera d’una nova normativa que resolgui els dubtes sobre com s’han d’aplicar les diferents normatives coexistents.

 

D’altra banda, la Llei 13/2014, d’accessibilitat de Catalunya, aprovada per unanimitat al Parlament, estableix que s’ha d’elaborar un decret de desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per complir les condicions d’accessibilitat previstes a la Llei. El desplegament de la normativa suposarà un pas endavant a favor d’una societat més inclusiva, que garanteixi l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, especialment per al mig milió de catalans amb discapacitat reconeguda.

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha dut a terme entre 2016 i 2018 un procés participatiu on hi ha participat el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat, format per les entitats associatives en representació dels col·lectius de persones amb discapacitat, alguns departaments de la Generalitat i col·legis professionals, com el Col·legi d’Arquitectes, i el de tècnics de l’edificació i de l’enginyeria. En aquest marc també s’han celebrat reunions amb altres entitats, organismes públics i operadors.