View Sidebar

 
  • youtube
 
Implant Coclear a Catalunya

Implant Coclear a Catalunya

03/04/2019 13:44

En la nostra revista de gener vam senyalar la situació tan desproporcionada que sofria el col·lectiu d’implantats coclears a Catalunya. L’incompliment del “famós” article 14 de la Constitució ens confirma que uns articles en tenen més valor que d’altres i que la ‘pobre’ és usada per uns i altres com a arma llancívola vers l’“enemic”. Tant fervor amb alguns articles i tant poc amb d’altres, sense  pensar que les nacions les formen persones i és a elles a les que s’ha de defensar i protegir.

R90-ic-cat-web

Finalment la Consellera de Salut, Hble. Sra. Alba Vergés, va atendre les nostres reiterades peticions i ens va anunciar, aprofitant la celebració del Dia Internacional de l’Implant Coclear, el passat 28 de febrer, que la Generalitat de Catalunya finançarà els implants coclears bilaterals en nens i nenes, per a tots els casos d’hipoacúsia severa o profunda bilateral neurosensorial.

Segons el Departament de Salut, a Catalunya cada any neixen al voltant d’uns 60 nens i nenes amb hipoacúsia severa o profunda bilateral.

El 28 de març, continuant amb les aprovacions per al col·lectiu de persones implantades,  la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va instar, per unanimitat, al Govern de Catalunya a coordinar els centres implantadors d’adults i a presentar d’aquí a 3 mesos un pla per disminuir les llistes i el seu temps d’espera.

Són passos en la bona direcció encara que falta molt de camí per recórrer i s’ha de comprovar que les propostes es converteixin en realitats tangibles, tot i que agraïm i valorem la decisió de la Consellera i el seu equip, així com el suport de tots els partits polítics a les nostres peticions.