View Sidebar

 
  • youtube
 
AJUDES PUA 2019

AJUDES PUA 2019

20/06/2019 13:46

Us comuniquem que s’ha obert la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2019 publicada el 17 de juny en el DOGC ORDRE TSF/118/2019.

TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 2016

El termini de presentació de sol•licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir, del 18 de juny al 19 d’agost del 2019.

NOVETAT

Curs de discriminació auditiva per adults (codi 998) específic per a persones usuàries d’implant coclear que es pot demanar anualment, fins a un màxim de 3 anys.

  • Funció: el curs de discriminació auditiva per a adults permet millorar la discriminació dels sons i la comprensió de l’audició en la persona adulta portadora d’un implant coclear.
  • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: el curs de discriminació auditiva per a adults està destinat a persones de 40 anys o més. Cal adjuntar un informe mèdic d’implantació d’implant coclear.

 

INFORMACIÓ

Les sol•licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol•licitud que es pot obtenir a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d’Internet, a l’apartat:

• Formularis i documentació del web del Departament:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis

• Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat

• Tràmits del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
http://treballiaferssocials.gencat.cat

• Oficines amb registre on poder presentar la sol•licitud:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

• Informació, tràmits i sol•licitud 2019:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

 

REQUISITS

• Padró i residència legal a Catalunya durant 5 anys de forma continuada (màxim 90 dies fora de Catalunya)

• Tenir màxim 65 anys

• Tenir certificat de discapacitat igual o superior al 33%

 

CRITERIS ECONÒMICS

A nivell orientatiu els criteris per accedir són:

  • Si cobres menys de 853,7€/mes, fins al 100% del cost del producte (10 punts)
  • Si cobres entre 853,7€/mes i 1422,8€/mes, fins al 75% (5 punts)
  • Si cobres entre 1422,8€/mes i 1707,3€/mes, fins al 50% (3 punts)
  • Si cobres més de 1707,3€/mes, es pot concedir un màxim del 25% del cost del producte (0 punts)

* Els ingressos mensuals s’obtenen de dividir els ingressos totals nets entre 12 mesos.

* Família/Unitat de convivència: familiars fins a 2on grau que viuen en el mateix domicili (només es tenen en compte els ingressos si estan a càrrec de la persona beneficiària)

 

DOCUMENTACIÓ

• Formulari sol•licitud

• DNI/NIE

• Certificat residència legal (només persones estrangeres no comunitàries)

• Només si no s’ha fet la declaració de la renda:

Certificat de ingressos de prestacions econòmiques 2018
Certificat de rendiments nets d’entitats financeres 2018
Certificat de rendiments nets de capital immobiliari i mobiliari 2018

• Pressupost original o factura de 2019 (signada i segellada per la botiga)

• En cas de demanar audiòfon, és obligatori adjuntar la prescripció mèdica

 

PRODUCTES

PREU
Telèfon fix amb amplificació i/o bobina 120€
Despertador 100€
Transmissor timbre de telèfon 70€
Transmissor vigilabebès 140€
Receptor de senyals acústics 140€
1 audiòfon (amb prescripció mèdica) 1000€
2 audiòfon (amb prescripció mèdica) 2000€
Equip FM 800€
Amplificador magnètic de transmissió del so 200€
Auricular amplificador per a TV/ràdio (només per a persones sense audiòfons) 200€
Avisadors d’alarmes contra incendis 175€
Dispositiu de transmissió d’una orella a l’altr 650€
Curs LSC, curs lectura labial o curs de discriminació auditiva 400€ (120)

 

Aquí es pot descarregar el formulari PDF: Sol·licitud PUA2019