View Sidebar

 
  • youtube
 
Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya

Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya

03/02/2020 08:58

El DDepartament treball, afers socials y famílies 2019epartament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya publica, amb data de 30 de gener, al DOGC, l’Edicte pel qual se sotmet a informació pública el “Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya”.

Aquest tràmit té per objectiu que les persones que hi estiguin interessades puguin examinar el text i formular les observacions que considerin oportunes. L’Edicte preveu un període de 15 dies hàbils per poder examinar el text, per la qual cosa la data límit per presentar al•legacions i observacions és el dijous 20 de febrer.

Podeu consultar el text i la documentació que acompanya l’expedient a l’enllaç següent: https://cutt.ly/ZrI7cu6