View Sidebar

 
  • youtube
 
Beques NOVA: IV Convocatòria de Beques per a Estudiants amb Discapacita

Beques NOVA: IV Convocatòria de Beques per a Estudiants amb Discapacita

09/09/2020 14:10

Fundació Privada Prevent convoca les Beques NOVA: IV Convocatòria de Beques per a Estudiants amb Discapacitat. L’objectiu és oferir l’oportunitat de demostrar que es té l’actitud i el talent necessaris per a incorporar-se al mercat laboral. Des de l’1 de setembre fins al 9 d’octubre es poden presentar les sol•licituds, exclusivament de manera telemàtica.2020 becas prevent

Requisits

• Estudiants de grau universitari amb un mínim del 50% de crèdits superats
• Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior
• Estudiants de postgrau o màster reglats
• Estar matriculat/da a una universitat pública o privada espanyola o a un centre reglat de formació́ professional
• Residir a Madrid o Barcelona i les seves províncies
• Tenir nacionalitat espanyola o residència comunitària
• Tenir certificat de discapacitat a partir del 33%
• Ser menor de 30 anys

Dotació

Les Beques NOVA tenen una dotació total de 60.000€, que es distribuirà en 30 beques de 2.000€ per persona.

Fases

Consta de 2 fases amb les seves corresponents dotacions i característiques:

  • Fase I: Mèrits acadèmics

500€ a les 30 candidatures que hagin obtingut millor puntuació en el procés de valoració

  • Fase II: Consecució dels objectius de participació

1.500€ a les candidatures de la primera fase que a més a més hagin assolit de forma satisfactòria el 100% de les activitats sol•licitades

 

Més informació:

www.fundacionprevent.com/
info@fundacionprevent.com
93 439 18 06