View Sidebar

 
  • youtube
 
Convocatòria de 50 places de feina per a persones amb discapacitat

Convocatòria de 50 places de feina per a persones amb discapacitat

06/10/2020 08:18

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) ha obert una convocatòria de 50 places per a persones treballadores, amb discapacitat i/o trastorn de salut mental que es contractaran de manera esglaonada, per col•laborar en la revisió de l’accessibilitat de les àrees de joc infantil de la ciutat de Barcelona.Llimes_reduides-02_RGB

La contractació serà a partir del mes de novembre del 2020, durant 6 mesos, exceptuant els tècnics que coordinaran el projecte que seran contractats durant 7 mesos.

REQUISITS

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits generals següents:

• Situació d’atur en recerca de feina demostrada mitjançant inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
• No estar cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social.
• Acceptar l’assistència a formació i tutories, durant el període de contractació, proposades per l’IMPD.

I els requisits específics següents:

• Tècnic/a Auxiliar: Batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà, cicle formatiu de grau superior, o formació universitària. Serà prioritzada la formació en la família ‘Edificació i Obra civil’.
• Ajudant: Graduat escolar, graduat en ESO o cicle formatiu de grau mitjà/FP1.
• Disposar del reconeixement del grau de discapacitat, o incapacitació permanent. O bé de reconeixement mèdic d’un trastorn de salut mental.

PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS

Les sol•licituds es poden presentar fins al 30 d’octubre omplint la sol•licitud de participació que trobareu a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. La presentació de sol•licituds es realitzarà prioritàriament de manera telemàtica.

Per a més informació o per demanar cita prèvia, podeu contactar amb:

• L’Equip d’Assessorament Laboral de l’IMPD a través del correu electrònic ealocupacio@bcn.cat o del telèfon 934 132 839 (de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h)
• El Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD a través del correu electrònic sap@bcn.cat o del telèfon 934 132 775 (de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h)

Consulteu les bases aquí:

https://bop.diba.cat/temp/10_022020014863.pdf