View Sidebar

 
  • youtube
 
Convocatòria subvencions per millorar l’accessibilitat comunicativa i/o física dels habitatges on hi viuen persones disCapacitades

Convocatòria subvencions per millorar l’accessibilitat comunicativa i/o física dels habitatges on hi viuen persones disCapacitades

30/10/2020 12:54

La Meva Llar és la primera convocatòria de subvencions que el Consistori de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), posa en marxa per fomentar la realització d’actuacions d’adaptació dels habitatges per facilitar que les persones amb discapacitat puguin viure de forma segura i autònoma en els seus domicilis, millorant la seva qualitat de vida i promovent els seus projectes de vida independent. L’objectiu és impulsar la millora de l’accessibilitat física o l’accessibilitat comunicativa dels habitatges on viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda de la ciutat. Les sol•licituds es poden presentar fins al 9 de novembre.Llimes_reduides-02_RGB

El programa està dotat amb 475.000 €, ampliable fins a 1.000.000 d’euros. La quantitat màxima de subvenció per a intervencions d’accessibilitat, elements domòtics i tecnologia d’accessibilitat al domicili serà finalista i variarà entre els 5.000 € i els 10.000 € en funció de la tipologia i grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 € serà subvencionable el 100% del cost de l’actuació.

Requisits de les persones beneficiàries:
• Persones que tinguin reconegut i en vigor un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat amb o sense barem de mobilitat reduïda positiu.
• Totes elles han d’estar empadronades a l’habitatge pel qual es demana la subvenció, per un període mínim d’un any amb anterioritat a la sol•licitud de subvenció.
Requisits referents a l’habitatge:
• L’habitatge ha de ser residència habitual i permanent de la persona beneficiària.
• L’habitatge ha d’estar situat a la ciutat de Barcelona.
Les actuacions han de complir els requisits següents:
• Actuacions no iniciades. El període d’execució de les actuacions no iniciades serà d’un any des de la concessió de la subvenció.
• Actuacions en curs d’execució en el termini de presentació de sol•licituds de subvencions. El període d’execució de les actuacions en curs serà d’un any des de la concessió de la subvenció.
• Actuacions domòtiques, robòtiques o per la millora de l’accessibilitat comunicativa acabades en l’anualitat de la convocatòria.
Les intervencions subvencionables es classificaran en tres àmbits diferents d’actuació:
• Arranjaments o obres a la llar: com el canvi d’una banyera per un plat de dutxa o l’adequació de la cuina modificant l’alçada dels taulells.
• Introducció d’elements domòtics o robòtics a la llar com són la domotització de persianes, portes, endolls o ascensors, la instal•lació de grues per fer transferències o l’adquisició de robots que presten serveis d’assistència.
• Incorporació d’elements que milloren l’accessibilitat comunicativa de la llar com són materials marcats en braille, dispositius parlants amb veus sintètiques, bucles magnètics, i dispositius d’avís visual, acústic i/o vibratori.

Per a més informació i tràmit de la subvenció, podeu contactar amb l’equip de revisions de les sol•licituds de l’IMPD a través del correu electrònic lamevallar@bcn.cat o del telèfon 93 413 27 75 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores).

Preguntes freqüents:

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/09/28132549/Recull-Preguntes-frequ%CC%88ents-La-Meva-Llar.pdf

Ennllaç al tràmit:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001419