View Sidebar

 
  • youtube
 
S’obre el període de sol·licitud dels ajuts PUA 2017 fins al 2 d’agost

S’obre el període de sol·licitud dels ajuts PUA 2017 fins al 2 d’agost

06/06/2017 11:37

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha obert el període de sol·licitud de la prestació d’atenció social a les persones amb discapacidad (PUA) 2017. El termini per a la presentació de formularis finalitza el 2 d’agost de 2017.

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb messures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Les persones amb discapacitat auditiva podem solicitar la prestació PUA 2017 per la realització de cursos de lectura labial o llengua de signes, audiòfons, equips de comunicació amb freqüència modulada, amplificadors magnètics de transmissió del so, dispositius de transmissió de so d’una orella a una altra, telèfon fix adaptat amb amplificació i/o bobina (sense fils o de taula), receptor de senyals acústics, auricular amplificador per a televisió o àudio, intèrpret per a persones sordes o amb sordceguesa per a la impartició de cursos d’ensenyament reglat postobligatoria i formació ocupacional en centres autoritzats, transmissor de so del timbre de la porta i transmissor de so del timbre del telèfon i altres mesures per l’habitatge.

Per tramitar la sol·licitud i més informació, visiteu: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA