View Sidebar

 
  • youtube
 
Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut

Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut

L’última actualització del Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut va ser el 14 juny de 2021.

Us recordem algunes dades importants:cat salut

Prescripció: Centre de Salut o Centre Hospitalari.

Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l’article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment.

Garantia: Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum. Durant el període de garantia les reparacions van a càrrec de l’establiment dispensador.

04/11/2021Continuar...
AJUDES PUA 2021

AJUDES PUA 2021

Us comuniquem que s’ha obert la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2021 publicada el 21 de setembre en el DOGC NÚM. 8506. ORDRE DSO/179/2021.
El termini de presentació de sol•licituds i la documentació necessària és d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir, fins al 21 d’octubre de 2021.

DESTAQUEM:

Curs de discriminació auditiva per a adults (codi 998) específic per a persones usuàries d’implant coclear que es pot demanar anualment, fins a un màxim de 3 anys.

  • Funció: el curs de discriminació auditiva per a adults permet millorar la discriminació dels sons i la comprensió de l’audició en la persona adulta portadora d’un implant coclear.
  • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: el curs de discriminació auditiva per a adults està destinat a persones de 40 anys o més. Cal adjuntar un informe mèdic d’implantació d’implant coclear.
27/09/2021Continuar...
Has patit alguna discriminació?

Has patit alguna discriminació?

L’Oficina per la no Discriminació (OND) actua en situacions de discriminació per raó d’edat, identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat o situació socioeconòmica, entre altres. Aquestes discriminacions poden convertir-se en delictes d’odi, però també es manifesten de maneres més subtils i invisibles.banner_ond

Es tracta d’un servei d’atenció integral on s’atén de manera gratuïta i confidencial a totes les persones que ho necessiten i que viuen, treballen o passen per la ciutat. També a aquelles persones que són de Barcelona, però han viscut una situació discriminatòria fora de la ciutat.

13/09/2021Continuar...
Beques per al curs acadèmic 2021-2022 per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques per al curs acadèmic 2021-2022 per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Fins al 30 de setembre podeu sol•licitar les Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2021-2022 cursen ensenyaments postobligatoris.

Van dirigides a estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

• Primers i segons cursos de batxillerat
• Formació professional de grau mitjà i de grau superiorIMG_20191109_163856
• Ensenyaments artístics professionals
• Ensenyaments esportius
• Ensenyaments artístics superiors
• Estudis religiosos superiors
• Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
• Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
• Cicles formatius de grau bàsic

09/09/2021Continuar...
Nou impost d’emissions de CO2 que grava els vehicles a Catalunya

Nou impost d’emissions de CO2 que grava els vehicles a Catalunya

Qui està obligat al pagament?

• Les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya en 2020.
• Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

08/09/2021Continuar...