View Sidebar

 
  • youtube
 
2 de maig- DIA INTERNACIONAL CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR

2 de maig- DIA INTERNACIONAL CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR

02/05/2022 12:40

En temps de crisis econòmiques i socials, la discriminació per ser diferent augmenta i la inpresentacion-libro-A6-acosotolerància creix, especialment entre grups vulnerables com els estudiants implantats coclears.

El bullying o assetjament escolar, entés com una forma d’agressió repetida i deliberada, per una o diverses persones sobre una altra que no té possibilitat de defensar-se, es produeix entre menors i circumscrites a l’àmbit escolar, encara que no necessàriament dins de les dependències dels centres educatius. A més, es constata que pràctiques com el ciberassetjament van guanyant força en els últims anys.

Diferents estudis assenyalen que les persones amb sordesa podien estar en major risc de victimització a causa de barreres socials vinculades a l’audició.

Per això, Federació AICE, en col·laboració amb la Universitat de Santiago de Compostel·la i l’Associació No a l’Assetjament Escolar, van elaborar l’Estudi d’Assetjament Escolar en Implantats Coclears, l’objectiu fonamental dels quals va ser intentar dimensionar el problema de l’assetjament escolar i el ciberassetjament entre els joves i adolescents implantats coclears.

Aquest Estudi, publicat per la revista Oxford Academic – Journal of Deaf Studies and Deaf Education, mostra una realitat demolidora per a la joventut implantada coclear, entre els qui la taxa d’assetjament escolar va ser d’un 27,6% el que suposa triplicar les possibilitats de patir exclusió, odi i violència.

Per aquest motiu hem llançat la CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ Carteles Acoso Escolar AICE

“No Tanquem l’orella a l’Assetjament Escolar”

 En la que s’ofereixen xarrades gratuïtes, tant a personal docent, com a l’alumnat i les seues famílies, per a combatre aquesta xacra que afecta el nostre col·lectiu.

Si estàs interessat en l’estudi complet, pots accedir a ell en la nostra web www.implantecoclear.org/acoso-escolarContacte:aice@implantecoclear.orgTlf: 933317475