View Sidebar

 
 • facebook
 • twitter
 • youtube
 

Preguntes freqüents

Index

 1. Hi ha diversos I.C. o tots són iguals?
 2. Existeix compatibilitat entre les diferents marques de l’I.C.?
 3. Qui cobreix les despeses de l’I.C.?
 4. Qui treu major benefici de l’implant coclear?
 5. Sempre portaré el mateix I.C., o hauré de canviar-me’l?
 6. En què es diferencia un I.C. d’un audiòfon?
 7. A quina edat és convenient implantar?
 8. Hi ha límits superiors per les persones grans a l’hora d’implantar?
 9. I pels nens, hi ha límits inferiors?
 10. Cal assessorar-se abans de l’operació?
 11. Quin tipus de proves em realitzaran per saber si puc portar I.C.?
 12. Existeix algun inconvenient al portar I.C.?
 13. Es té algún inconvenient si s’ha de viatjar amb avió?
 14. Es poden fer proves mèdiques un cop es porta un implant coclear?
 15. Existeix algun risc per banyar-me o nedar amb les parts internes de l’I.C.?
 16. Es poden practicar esports amb l’I.C.?
 17. Què fem si es mulla el processador de l’I.C.?
 18. Pot implantar-se una persona amb altres patologies associades a la sordesa?
 19. Quines vacunes t’has de posar abans de l’operació d’I.C.?
 20. En què consiteix l’operació que em realitzaran o realitzaran al meu fill?
 21. Quins són els riscs de la implantació?
 22. Quant temps hauré d’estar ingressat a l’hospital o a la clínica?
 23. Quan trigaré en recuperar-me desprès de l’operació?
 24. Em tallaran molt tros de cabell o em rasuraran el cap per posar-me les parts internes?
 25. Desprès d’operar-me, hi sentiré de seguida?
 26. En què consisteix la programació?
 27. Quan s’ha de realitzar la primera calibració o encesa d’un implant coclear?
 28. Qui pot estar present a l’encesa?
 29. Quan s’ha de continuar amb el procés d’encesa?
 30. Quan es continua amb el procés d’encesa i calibració?
 31. El logopeda ha d’estar present en les programacions?
 32. Quina informació ha de rebre la família del pacient si es tracta d’un nen?
 33. El logopeda ha de saber interpretar un mapa?
 34. Han de comunicar-se entre sí els professionals que intervenen?
 35. Al sortir de la primera calibració, ja es sent normal?
 36. Jo sóc post-locutiu i he portat audiòfons, hi sentiré igual quan em connectin l’I.C.?
 37. En què consisteix la rehabilitació?
 38. Quant dura la rehabilitació?
 39. Què és l’habilitació auditiva?
 40. Cal fer moltes sessions de logopèdia a la setmana amb els nens implantats?
 41. Un nen que es comunica en llengua de signes, pot ésser implantat?
 42. Quin és el signe de l’Implant Coclear?
 43. Podrà el nostre fill implantat assistir a classe amb els seus companys oients?
 44. Quin manteniment requereix l’I.C.?
 45. Què és o perquè serveix un deshumidificador?
 46. Com sabem que les pastilles del deshumidificador ja no són útils?
 47. Quant duren les piles o bateries de l’I.C.?
 48. De què depèn que un I.C. consumeixi més o menys energia?
 49. Amb quina freqüència es realitzen les revisions de l’I.C.?
 50. Són cars els recanvis com el cable o el micròfon?
 51. És dolent rebre cops a la part implantada?
 52. Què succeeix si, degut a un cop, se’m trenquen les parts internes (estimulador) de l’I.C.?
 53. Qué és la reimplantació?
 54. Quanta vida se li suposa a un processador exterior?
 55. I a les parts internes?
 56. Quanta vida se li suposa als cables?
 57. Tots els implantats treuen el mateix benefici d’un I.C.?
 58. Una vegada implantat, com hi sentiré?
 59. Podré entendre la televisió, la música o el telèfon?
 60. Com puc accedir als subtítols a la televisió?
 61. Puc utilitzar o estar a prop d’un telèfon mòbil si sóc usuari de l’I.C.?
 62. Com hem de tractar al nen implantat al sí de la familia?
 63. Els pares han de fer de logopedes?
 64. És bo conèixer altres famílies amb nens sords implantats per part dels germans oïents?
 65. Quants usuaris d’implant hi ha a Espanya?
 66. I a Catalunya?
 67. Quines són actualment les noves tendències respecte a l’I.C.?

Hi ha diversos I.C. o tots són iguals?

Actualment existeixen en el mercat espanyol tres marques d’I.C.: la casa Advanced Bionics que és nord-americana; la casa Cochlear que és australiana; i la casa Med-el que és austríaca. Cadascuna d’elles tenen diversos models. Les diferències estan relacionades amb el nombre d’elèctrodes, les estratègies de codificació i la velocitat; encara que les tres marques estan fabricant implants d’última generació molt fiables i avançats, que obtenen molt bons resultats. Hi ha una altra marca minoritària, MXM, que a Catalunya no es col.loca.

Existeix compatibilitat entre les diferents marques de l’I.C.?

No, qui s’implanta amb una marca ha de seguir fent servir la mateixa, doncs els components extern estan relacionats amb les parts internes implantades.

Qui cobreix les despeses de l’I.C.?

Les proves prèvies, la cirurgia i el dispositiu el cobreix la Seguretat Social, així com les programacions. El manteniment de l’I.C. en aquests moments corre a càrrec de les famílies.

Qui treu major benefici de l’implant coclear?

Les persones (adults o nens) post-locutives amb una sordesa de poc temps d’evolució, així com els nens implantats precoçment, per la seva major plasticitat cerebral auditiva.

Sempre portaré el mateix I.C., o hauré de canviar-me’l?

Les parts externes de l’I.C. van sofrint transformacions per millorar la qualitat del mateix, però estan relacionades amb el software de l’ordinador amb que es programen així com amb la grandària, cada vegada són més miniaturitzats.

Quant a les parts internes, és possible que s’hagin de canviar però en casos concrets (trencaments per traumatismes o aparells defectuosos).

Ara bé, hem de tenir present que l’I.C. és un dispositiu electrònic i com a tal, sofreix modificacions importants al llarg del temps (nous models més precisos i avançats) i amb ell cal pensar que a la llarga -tal vegada anys- sigui necessari una re-implantació, ja que ens podrem trobar amb que les parts externes de l’implant no siguin compatibles amb les parts internes, o la no desitjable desaparició de la marca i/o del model d’implant, amb el que, amb el pas del temps, trobar peçes de recanvi podria resultar dificultós.

En què es diferencia un I.C. d’un audiòfon?

Un audiòfon és un amplificador, mentre que un I.C. estimula directament el nervi auditiu; és un transductor del senyal. N’hi ha de diferents models (retroauriculars, intraauriculars, intracanal…) i cada tipus s’ajusta a una pèrdua específica. Els audiòfons estan indicats per a sordeses lleugeres, mitjanes i severes.

A quina edat és convenient implantar?

Tan bon punt tinguem un diagnòstic clar de sordesa profunda neurosensorial bilateral i es comprovi que no hi ha rendiment auditiu amb els audiòfons tradicionals.

Hi ha límits superiors per les persones grans a l’hora d’implantar?

No, l’edat avançada no és cap problema per col.locar un I.C.. El que és imprescindible és que la persona pugui sotmetre’s a una operació amb anestèsia general. L’altre factor a tenir en compte és l’edat d’evolució de la sordesa. Com més temps faci que la persona és sorda, més li costarà la rehabilitació.

I pels nens, hi ha límits inferiors?

Els límits els posa per una banda el diagnòstic i també el pes del bebé. Cal que el Centre implantador compti amb un anestesista infantil, si es tracta d’un nen de menys d’un any.

Cal assessorar-se abans de l’operació?

És molt important poder-se assessorar abans de l’operació, doncs hi ha moltes preguntes i dubtes que els poden resoldre les persones que ja són usuàries o les famílies que han triat abans aquest camí pels seus fills. Des d’AICE es i proposen assessoraments per similitud de característiques i d’edat, per tal de poder ajudar a les famílies que volen saber de primera mà en nquè es trobaran si prenen la decisió d’implantar als seus fills.

Quin tipus de proves em realitzaran per saber si puc portar I.C.?

Les proves per valorar a un candidat a I.C. solen ser les següents:

 • Otoemissions acústiques(en nens petits)
 • Revisió otológica general
 • Audiometríes (tonal i si l’edat ho permet, també verbal)
 • Potencials evocats auditius de tronc cerebral
 • Potencials evocats d’estat estable
 • Scanner/TAC
 • Radiografies
 • Resonància nuclear magnètica
 • Examen logopèdic i de llenguatge
 • Examen psicològic
 • Examen médic general pre-operatori
 • Test del promonitori (en alguns casos)
 • I les que l’equip multidisciplinar del Centre implantador consideri oportunes, segons el cas.

Existeix algun inconvenient al portar I.C.?

Els majors inconvenients que es poden derivar de l’ús de l’I.C. són els relacionats amb les parts externes; per això, s’han d’evitar els cops i vigilar amb certs esports, especialment amb els de contacte, com el rugby, per exemple. Tenir present que amb certa roba és més visible i en el cas de les noies o les dones poden resultar incòmode amb alguns vestits, si es fa servir un processador de petaca. A vegades, una descàrrega elèctrica pot danyar el programa del processador de l’I.C., encara que els implants actuals estan protegits contra els efectes d’una DE.

Es té algún inconvenient si s’ha de viatjar amb avió?

S’han de prendre unes senzilles mesures:

 • Apagar el processador mentres l’avió s’envola i aterra. (la resta del viatge es pot portar connectat)
 • No passar pels arcs de seguretat de l’aeroport. A tal efecte, a l’Associació hem creat un carnet d’usuari d’I.C. per tal de que les autoritats no posin cap impediment.

Es poden fer proves mèdiques un cop es porta un implant coclear?

Hi ha algunes restriccions: no es pot fer resonància magnètica a la zona del cap i tampoc fer servir diatèrmia o bisturí elèctric.

Existeix algun risc per banyar-me o nedar amb les parts internes de l’I.C.?

El risc que pot existir amb l’Implant Coclear al banyar-se amb les parts internes és només els primers moments desprès de l’operació, ja que la cicatriu encara és molt recent. Per el que respecta a les parts externes, cal treure-se-les quan es practica esports aquàtics, però es poden practicar amb tota normailtat.

Es poden practicar esports amb l’I.C.?

La pràctica dels esports no està restringida pel fet de portar l’I.C., però hem de tenir en compte i ésser conscients de que es tracta d’un aparell electrònic que necessita d’unes cures; per tant, és aconsellable que al realitzar certs esports, les parts externes de l’I.C. siguin retirades. No és aconsellable fer esports de contacte i cal treure les parts externes per la natació.

Què fem si es mulla el processador de l’I.C.?

Treure la pila o la bateria i deixar-lo assecar, sense fer servir res (ni assecador ni microones).

Pot implantar-se una persona amb altres patologies associades a la sordesa?
I, en tal cas, quins resultats pot obtenir?

Els criteris de selecció de candidats han variat últimament i s’han ampliat a persones que tenen altres patologies associades a la sordesa: sord-ceguesa, autisme, Síndrome de Down… Cal acotar les expectatives respecte als resultats, però el que sí podem afirmar és que aquestes persones -al ser implantades- han guanyat en qualitat de vida i seguretat, encara que no els serveixi l’I.C. com a única eina comunicativa.

Quines vacunes t’has de posar abans de l’operació d’I.C.?

S’ha de vacunar abans de fer l’operació d’I.C.de meningitis. Aquesta vacuna normalment no es cobreix per la Seguretat Social, però sí en els casos de risc, entre els que està el col·lectiu de persones que han de rebre un I.C..

En què consiteix l’operació que em realitzaran o realitzaran al meu fill?

És una operació de microcirurgia otològica, que dura aproximadament unes tres hores, amb anestèsia general. Col-locaran els electròdes a la cóclea o cargol i han de rebaixar l’os temporal per posar allí l’estimulador/receptor i fixar-lo. Desprès d’aixó, es tanca i sutura la zona. Els punts es retiren al cap d’una setmana o deu dies.

Quins són els riscs de la implantació?

Les normals de qualsevol entrada al quiròfan, amb anestèsia general. La cirurgia de l’I.C. no entranya majors riscs que qualsevol altra operació de microcirurgia otològica.

Quant temps hauré d’estar ingressat a l’hospital o a la clínica?

Dependrà de les normes de cada Centre Implantador, de quin sigui el seu estat general, però l’habitual solen ser 2 ó 3 dies d’estada o inclòs menys.

Quan trigaré en recuperar-me desprès de l’operació?

Normalment, poc temps. Algunes persones han notat vertígens o mal de cap, però desapareixen al cap de poc.

Em tallaran molt tros de cabell o em rasuraran el cap per posar-me les parts internes?

La majoria de Centres Implantadors tenen en compte aquest detall i solen ésser molt sensibles. No es rasura el cap, només la zona on es treballarà.

Desprès d’operar-me, hi sentiré de seguida?

No, passa al voltant d’un mes desprès de la intervenció abans que es connectin les parts externes de l’aparell i es faci la programació individual per començar a sentir. La zona ha d’haver cicatritzat totalment.

En què consisteix la programació?

En fer un programa individual per cada usuari per aconseguir el seu camp auditiu òptim (rang dinàmic), basant-se en l’umbral d’audició (moment en que es comença a sentir) i l’umbral confortable (on se sent còmode sense que el molesti) de cada un dels elèctrodes. Es necessita un interfase d’ordinador per poder calibrar.

Quan s’ha de realitzar la primera calibració o encesa d’un implant coclear?

Quan el metge cirurgià consideri que la cicatrització s’ha completat. Normalment és als voltants d’un mes.

Qui pot estar present a l’encesa?

Els pares del pacient si és un nen o un familiar del pacient si és un adult; el logopeda que treballarà amb el pacient; el responsable de la calibració i, en cas que n’hi hagi -si s’escau pel tipus de família o pacient- un professional especialitzat en l’àrea de psicologia.

Quan s’ha de continuar amb el procés d’encesa?

El procés d’encès hauria de realitzar-se durant tres dies alterns en la mateixa setmana. Així, el pacient va comprenent el mecanisme i es pot aconseguir una major col·laboració si és adult i conèixer millor les respostes que puguin donar els nens.

Quan es continua amb el procés d’encesa i calibració?

Si es va treballar durant tres dies en la primera setmana, és convenient tornar a citar al pacient un mes després aproximadament.

El logopeda ha d’estar present en les programacions?

Sí, per tal de poder informar al professional a càrrec de la programació dels resultats i observacions que hi hagi hagut fins aquell moment. Aquestes dades són indispensables per a que el logopeda pugui planejar el seu programa de treball amb el pacient. Si no pot estar present, ha d’enviar un informe complet del seu treball amb el pacient i ha de rebre informació de la nova programació que s’ha efectuat.

Quina informació ha de rebre la família del pacient si es tracta d’un nen?

Ha de rebre informació sobre l’ús del dispositiu, com canviar els programes si n’hi ha més d’un, com variar el volum i la sensibilitat que estiguin programats i ha de saber quins són els accessoris que pot fer servir amb el seu processador. No és necessari suministrar-li a la família del pacient ni al pacient informació tècnica a menys que la sol·liciti perquè és el professional qui té aquesta responsabilitat.

El logopeda ha de saber interpretar un mapa?

Sí ja que si el professional que treballarà amb el pacient implantat no sap llegir un mapa o no disposa de la informació respecte a la programació que s’ha realitzat, no pot treballar amb el pacient de forma acurada.

Han de comunicar-se entre sí els professionals que intervenen?

El treball amb un pacient amb implant coclear és interdisciplinari. Han d’estar tots els professionals comunicats permanentment.

Al sortir de la primera calibració, ja es sent normal?

No, es tracta d’un procés i cal un temps per habituar-se. En el cas dels nens, a més a més, han d’aprendre a conèixer els sons i saber a què corresponen. El llenguatge no s’apren en un dia. Es fa l’evolució igual que un nen oient, però amb un cert desfasament en el temps.

Jo sóc post-locutiu i he portat audiòfons, hi sentiré igual quan em connectin l’I.C.?

Probablement hi sentiras d’una manera metalitzada i poc a poc t’aniras habituant i no notaras diferència.

En què consisteix la rehabilitació?

En treure el màxim profit auditiu de l’I.C. Per això és necessari detectar els sons, identificar-los i saber a què correspon cadascun, discriminant-los; diferenciar les veus i entendre les paraules, fins a tenir comprensió. Això a vegades porta temps, cada subjecte és diferent.

Quant dura la rehabilitació?

La rehabilitació és la part més important després d’una cirurgia d’I.C, el factor temps dependrà en gran mida de l’evolució de cada persona i de si es pre-locutiva o post-locutiva. En el cas dels adults post-locutius, amb poc temps d’evolució de la sordesa, la rehabilitació sol durar entre 6 mesos i 1 any, encara que coneixem casos que pràcticament no han necessitat rehabilitació, mentre que altres l’han seguit durant 2 anys.

El cas dels nens pre-locutius implantats a edats primerenques no podem parlar de rehabilitació, ja que molts d’ells no coneixen encara el llenguatge i no han sentit mai. Per això, la tasca és molt més llarga i sol durar uns 4-6 anys, però pel que hem constatat amb els que coneixem d’aquestes edats i el que ens diuen els pares i els professionals, aviat es comporten com normoients, sense deixar d’ésser sords.

Els adolescents pre-locutius i els adults pre-locutius amb una duració de la sordesa de molts anys d’evolució, solen fer rehabilitació durant un temps, però no arriben a unes cotes de comprensió només amb l’I.C., pel que segueixen necessitant l’ajuda de la lectura labial, encara que manifesten molta major relaxació en les activitats comunicatives.

Què és l’habilitació auditiva?

Habilitar i fer servir el canal auditiu com entrada de recepció dels sons i la parla, d’una manera global, interactuant amb el nen o nena implantats precoçment.

Cal fer moltes sessions de logopèdia a la setmana amb els nens implantats?

Això depèn de l’edat. Si són nens molt petits amb un parell de sessions per guiar als pares n’hi ha prou si ells s’impliquen. Amb els nens més grans, cal una tasca més estructurada i continuada.

Un nen que es comunica en llengua de signes, pot ésser implantat?

Evidentment, no és incompatible, però s’ha de tenir clar que si es col·loca un I.C. es per treure benefici auditiu, per tant els models bàsics s’han de presentar de forma auditiva.

Quin és el signe de l’Implant Coclear?

Els dos dits gros i índex s’uneixen fent una circumferència que recorda l’imàn i els altres tres dits estirats com recollint els sons de l’ambient.

Podrà el nostre fill implantat assistir a classe amb els seus companys oients?

Cada nen és diferent i la nostra experiència ens ha ensenyat que molts pares associen l’I.C. amb normalitat total en l’educació. Aquesta és indiscutiblement una meta a aconseguir, però no sempre és possible en els primers moments. S’ha d’ajudar al nen a que es comuniqui, aprengui a llegir comprensivament i entengui per audició. Tot això requereix temps i dependrà de les ofertes educatives de cada zona, estudiar què és el que millor li convé al nen. No hem de precipitar-nos; segons vagi avançant el nen en els seus aprenentatges d’audició i llenguatge podem valorar un pas cap a l’escola d’integració, que és l’objectiu final.

Quin manteniment requereix l’I.C.?

El manteniment que requereix un I.C. és senzill; tenir cura amb les parts externes per evitar al máxim que puguin sofrir danys o cops i amb el cable que uneix el processador amb el micròfon, ja que amb els frecs pot ser la part que més es trenca i per tant és un factor a tenir en compte. D’altra banda és convenient netejar la pols de connexió de la zona on s’ubiquen les piles o bateries pel seu bon funcionament posterior. També és bona idea, a les zones geogràfiques on hi ha molta humitat fer servir cada nit un deshumidificador.

Què és o perquè serveix un deshumidificador?

El deshumidificador és un aparell que treu la humitat i, per tant, allarga la vida útil del processador d’I.C. Funciona endollant-lo a la corrent elèctrica i amb una pastilla desecant que absorbeix la humitat de l’aparell. Aquestes pastilles solen durar un parell de mesos.

Com sabem que les pastilles del deshumidificador ja no són útils?

Perquè canvien de color.

Quant duren les piles o bateries de l’I.C.?

Això dependrà de l’ús continuat que se li pot donar a l’I.C. i a la quantitat d’informació sonora que rebi el processador, ja que quant més soroll de fons hi ha, més bateria gasta. D’altra banda, també dependrà de la programació (estratègies de codificació que es fan servir i velocitat) i de la quantittat de piles o bateries utilitzades.

Normalment han d’ésser alcalines (en el cas del processadors de petaca) y HP, o sigui d’alta duració (per als retroauriculars). A part, cada model i marca d’I.C. utilitza diferent nombre de piles. El que sí que hem de tenir en compte és que és una despesa fixa.

De què depèn que un I.C. consumeixi més o menys energia?

De l’estratègia de programació, de si està en un entorn sorollós i de les hores que el porti al dia.

Amb quina freqüència es realitzen les revisions de l’I.C.?

Aquest punt dependrà molt de l’evolució del pacient i els bons resultats que pugui obtenir amb l’I.C., però al principi de la implantació -una vegada establert el mapa- les revisions solen ser periòdiques, normalment cada tres mesos per avaluar el rendiment que l’I.C. proporciona a l’implantat. Una vegada el rendiment ja comença a ésser regularitzat i sense que hi hagi cap problema afegit, les revisions poden reduïr-se primer a 2 cops a l’any i després a un control anual.

Són cars els recanvis com el cable o el micròfon?

Els recanvis de l’I.C. solen ésser d’un preu elevat, encara que el preus varien una mica segons les diverses marques i models sent la part menys cara el cable, ja que és el consumible que major es reposa i que donat el seu ús és el que més tendència té a espatllar-se. El micròfon és el recanvi més car.

És dolent rebre cops a la part implantada?

Sí, ja que el fet de rebre un cop podria danyar la part implantada interna de l’I.C. amb la necessitat de tenir posteriorment que tornar a implantar-se per canviar la part danyada.

Què succeeix si, degut a un cop, se’m trenquen les parts internes (estimulador) de l’I.C.?

En el cas de que sofreixi un cop amb trencament a la part implantada interna (estimulador) el més probable és que l’estimulador de l’implant deixi de funcionar correctament; en tal cas, s’haurà de substituir l’estimulador danyat per un altre de nou amb el consegüent pas de nou pel quiròfan.

Qué és la reimplantació?

La reimplantació és la col.locació d’un nou implant coclear a la mateixa orella que s’havia posat un primer. La reimplantació la pot provocar alguna falla tècnica de la part interna de l’I.C., o com hem dit abans, per algun accident amb traumatisme. També es pot recòrrer a una reimplantació per actualitzar un model antic amb el pas dels anys.

Quanta vida se li suposa a un processador exterior?

Aproximadament, set anys.

I a les parts internes?

Un mínim de quinze anys.

Quanta vida se li suposa als cables?

Se’n solen gastar dos a l’any, sobre tot quan parlem de nens.

Tots els implantats treuen el mateix benefici d’un I.C.?

No, depen molt de l’edat en que s’ha col.locat l’implant. És molt important acotar les expectatives. En el cas dels nens, depèn de la seva edat i el rendiment auditiu que tingués abans de la implantació. Si és un nen que ha portat audiòfons amb un alt aprofitament de les seves restes auditives, tindrà un bon resultat. Si és un nen que ja és més gran (a partir de 6 anys) i ha estat tot aquests temps de la vida sense sentir-hi, trigarà força perque no té el llenguatge aprés i la seva modalitat de comunicació no ha sigut l’auditiva. Pel contrari, si és un nen implantat precoçment (abans dels 2 anys d’edat), normalment el rendiment serà molt bó, però haurà de pasar un temps abans no digui les sees primeres paraules.

En el cas de les persones adultes postlocutives amb sordeses de poc temps d’evolució, el resultat serà força immediat i el més probable és que puguin tornar a sentir immediatament i a entendre tot l’espectre del llenguatge al cap d’un any, aproximadament.

Una vegada implantat, com hi sentiré?

Aquesta és una resposta que només ens poden donar les persones post-locutives, ja que tenen el referent de com sentien abans. Al principi, quan les parts externes són col·locades i programades, la recepció del so es pot sentir d’una manera metalitzada i amb molta falta de discriminació dels sons i la parla, però a mesura que va passant el temps s’arriba a discriminar un 98 % els sons i la parla clarament. És diferent en el cas dels pre-locutius, si l’I.C. és en edat precoç, aconsegueixen entendre i discriminar; mentre que si l’I.C. és més tard poden discriminar tots els sons, encara que la comprensió de la parla costa més i solen necessitar la lectura labial com ajuda.

Podré entendre la televisió, la música o el telèfon?

Dependrà molt del tipus de sordesa o duració de la mateixa, ja que en el cas de pre-locutius el fet de poder entendre la televisió, la música o el telèfon pot resultar una mica més complex, sobretot pel temps de la seva hipoacúsia abans de l’I.C. Per tant també en aquest casos es necessitarà una major rehabilitació i pràctica auditiva amb aquests aparells domèstics. La majoria de nens implantats precoçment parlen per telèfon al cap d’un temps, mentre que no és habitual en els adolescents i joves sords de naixement implantats més tard que, per exemple, per comprendre la televisió necessiten els subtítols.

En el cas dels post-locutius la possible comprensió del telèfon, ràdio o televisió pot resultar menys complexa i inclús més significativa ja que molts post-locutius solen arribar a mantenir converses telefòniques. En canvi, la música és alguna cosa més específica i molts usuaris de l’I.C. es queixen de que no els arriba igual que quan eren normoients.

Com puc accedir als subtítols a la televisió?

Totes les televisions actuals tenen teletext, així com a la majoria de cadenes de l’Estat espanyol. Tot i això, no totes ofereixen servei de subtitulat. Actualment a Catalunya, TV3, Canal 33, TVE1, TVE2, Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta tenen aquest servei a la pàgina 888. Es pot consultar la programació a les seccions de programació televisiva dels diaris de tirada nacional ja que estan indicats a través d’una orella o una (S). També s’està treballant perque la nova televisió digital terrestre (TDT) tingui els programes subtitulats.

Puc utilitzar o estar a prop d’un telèfon mòbil si sóc usuari de l’I.C.?

En certs casos s’ha demostrat que els telèfons mòbils produeixen interferències, en tal cas, els usuaris de l’I.C. haurien d’adquirir telèfons mòbils que prèviament hagin provat per constatar que no els produeixen interferències. Malgrat tot i aixó, actualment les cases comercials estan millorant els I.C. per fer-los més compatibles i eliminar aquestes interferències amb l’ús dels telèfons mòbils. De fet, quasi tots els usuaris de l’I.C. -a partir de certes edats- són també usuaris de mòbils. Per parlar per telèfon mòbil s’ha de posar l’auricular a prop del micròfon, no de l’orella per sentir-hi millor.

Com hem de tractar al nen implantat al sí de la familia?

No s’ha de centralitzar la vida familiar en el discapacitat. Sovint al fill discapacitat se’l sobreprotegeix, se’l consent i no se’l renya quan crida o quan plora, perquè es creu que ja té suficient amb la seva discapacitat, cosa que comporta que no se’l prepari per al futur o per valer-se per sí mateix. A més provoca que el nen tingui problemes d’autoritat, que no aprengui a obeir sinó només a manar fins al despotisme. Se li han d’ensenyar valors, normes, límits i a ser mínimament autònom.

Els pares han de fer de logopedes?

No, els pares han de parlar amb els seus fills i els han d’ensenyar les tradicions, els costums i els valors de la seva família. Però no poden oblidar, sobre tot si els nens estan implantats precoçment que ells són el model per aprendre llenguatge. Per tant, han de parlar moltíssim amb ells, explicar-lis històries, donar-els hi possibilitats d’ampliar les vivències i les experiències, que és una forma d’ampliar el vocabulari.

És bo conèixer altres famílies amb nens sords implantats per part dels germans oïents?

La nostra experiència ens indica que és molt convenient, ja que els germans oïents veuen que a altres famílies també es conviu amb la mateixa problemàtica que tenen ells a casa seva i -en moltes ocasions- serveix per desdramatitzar la situació.

Quants usuaris d’implant hi ha a Espanya?

Entre 5.000 i 5.500, a mitjans de l’any 2007.

I a Catalunya?

Als voltans de 600, també a mitjans de l’any 2007.

Quines són actualment les noves tendències respecte a l’I.C.?

A nivelll mèdic l’abordatge en l’operació és cada cop més atraumàtic i pel que fa referència a la línia de desenvolupament dels I.C. en la que estan treballant totes les empreses del sector combinarà l’estimulació elèctrica i acústica; és a dir, l’estimulació bimodal. Es tracta de que en un mateix dispositiu hi hagi una part que treballi com un audiòfon (per amplificar les restes de les freqüències greus) i una part que treballi com un I.C. (per la zona de les freqüències agudes).