View Sidebar

 
 • youtube
 

Informació

Centres Implantadors a Catalunya

Hospitals Públics

Hospital Universitari Germans Tries i Pujol (Can Ruti)
Ctra. de Canyet, s/nº
08916 Badalona (Barcelona)
Tel. 934 651 200

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Mas Casanoves, 90
08041 Barcelona
Tel. 932 919 000

Hospital General Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel. 934 893 000 / 932 745 999

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (Pediàtric)
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel. 932 532 100

Centres Privats

Clínica Clarós
Carrer dels Vergós, 31
08017 Barcelona
Tel. 932 031 212

Institut d’Otologia García-Ibáñez
Dr. Roux, 91
08017 Barcelona
Tel. 932 050 204

 

Ajuts i grau de discapacitat

Quin grau de discapacitat tenen els implantats coclears?
Tots els implantats coclears tenen reconegut un mínim del 33% de discapacitat, segons el Real Decreto 1971/1999, del 23 de Desembre de 1999. Es pot consultar al BOE nº 22 del dimecres 23 de gener de l’any 2000, capítol 13, epígraf “Oído, garganta y estructuras relacionadas”, punt nº 3.

Quines ajudes es poden rebre i on es poden aconseguir?
La Generalitat de Catalunya dóna cada any ajuts a les persones amb certificat de disminució. Es poden demanar al Departament d’Acció Social i Ciutadania, quan estigui en vigor la convocatòria de la subvenció d’ajuts personals (PUA).

Requisits
Tenir la residència legal a Catalunya.
Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus d’ajut que s’estableix a l’Ordre.

Sol·licituds
Les sol·licituds s′han de presentar per la persona interessada o per qui la representi en l′imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències de Benestar Social i Família o per mitjà d′Internet a la web del mateix Departament.

Documentació acreditativa
Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona amb discapacitat sol·licitant (DNI o NIE o passaport vigent).
Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de l’acreditació de la persona que actua com a representant legal, en el cas de tractar-se de menors d’edat o majors d′edat amb incapacitació legal.
Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l′últim exercici fiscal disponible.

Quins Ajuts Tècnics per a persones amb discapacitat auditiva es poden demanar i quines quantitats es contemplen (orientatives, a l’any 2014)

 • Dispositiu telefònic de text o videotelèfon (codi 400), 360,61 €
 • Telèfon fix adaptat amb amplificació i/o bobina (codi 403), 120,00 €
 • Despertador vibrador (codi 404), 100,00 €
 • Avisador telefònic (codi 405), 70,00 €
 • Avisador de porta (codi 406), 75,00 €
 • Avisador plor de bebés (codi 407), 140,00 €
 • Un audiòfon (codi 408), 920,00 €
 • Dos audiòfons (codi 409), 1.840,00 €
 • Equip de comunicació FM (codi 410), 800,00 €
 • Amplificador de so ambiental (codi 413), 150,00 €
 • Bucle inductiu per a mòbils (codi 414), 65,00 €
 • Receptor de senyals acústiques (codi 415), 140,00 €
 • Amplificador portàtil per adaptar a un auricular telefònic (codi 416), 60,00 €
 • Amplificador per a TV i àudio (codi 418), 200,00 €
 • Collar anell amplificador (codi 419), 230,00 €
 • Avisador anti incendis (codi 429), 175,00 €
 • Ajuda per a intèrpret per a persones sordes i persones sordes i cegues o ajuda per a cursos de lectura labial i cursos de llenguatge de signes (codi 999), 8,00 €/hora per un import màxim anual de 1.168,00 €

Marques comercials d’I.C.

Advanced Bionics

Advanced Bionics va ser fundada als anys 90 per Alfred E. Mann als Estats Units per fabricar i distribuir l’implant coclear Clarion. Al 1996 va rebre l’aprovació del Departament de Sanitat per fer ús de l’I.C. Clarion en adults sords post-locutius i l’any següent, en nens. Els seus models patentats inclouen el Clarion, el CII, l’Auria, Harmony, Neptune i Naída.

Advanced Bionics Spain
www.advancedbionics.com/es
Av. de la Industria 13-15
Polígono de Canastell
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante
Tel. 96 520 02 10
Fax. 96 514 03 28
info.spain@advancedbionics.com

Cochlear

Cochlear Limited va ser fundada a Sydney (Austràlia) al 1981. Ja en el 1982 va fer el seu primer implant comercial del Nucleus. Els seus models patentats inclouen el mencionat Nucleus així com el Nucleus Freedom, Nucleus 5 i Nucleus 6.

www.cochlear.com/es
C/ Pere IV, 160
08005 Barcelona
Tel. Àrea d’implants auditius: 93 486 34 66
gaes@gaes.es

MED-EL

Al 1975 es va realitzar el primer implant coclear realitzat pels fundadors de la casa MED-EL, i aquesta va ser fundada com a companyia al 1989 a Àustria per tal de comercialitzar els seus productes. Al 1994 van fer el primer implant multicanal. Els seus models patentats inclouen el COMBI 40, el TEMPO+ i els OPUS, I i II, i el RONDO.

MED-EL España
www.medel.com/es
Ronda de Poniente, 2, 2ª A,
28760 Tres Cantos, Madrid
Tel. 91 804 15 27
Fax. 91 804 43 48
office@es.medel.com