View Sidebar

 
  • youtube
 
Programa d’Ajudes a Autònoms per i per a la Discapacitat

Programa d’Ajudes a Autònoms per i per a la Discapacitat

19/05/2020 11:25

Fundació Universia convoca 90.000€ en ajudes per a autònoms que han vist perjudicada la seva activitat total o parcialment degut a la COVID-19.logo-vector-fundacion-universia

Com a suport a la prestació extraordinària per cessament d’activitat atorgada per les autoritats competents, Fundació Universia dotarà amb 1.000€ a 90 treballadors autònoms amb certificat de discapacitat i/o a treballadors autònoms l’activitat dels quals aporti solucions per a les persones amb discapacitat, i que en ambdós casos s’hagin vist afectats total o parcialment per l’impacte que ha generat al seu negoci la COVID-19.

El termini de presentació de projectes és entre el 14 de maig i el 23 de juny de 2020 a les 17:00 (hora peninsular), ambdós inclosos.

Per a més informació i inscripció, aquí:

https://www.fundacionuniversia.net/fundacion-universia-autonomos-discapacidad/