View Sidebar

 
  • youtube
 
AJUDES PUA 2020

AJUDES PUA 2020

14/07/2020 08:09

Us comuniquem que s’ha obert la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2020 publicada el 10 de juliol en el DOGC ORDRE TSF/117/2020.2019departament de treball afers socials i famílies
El termini de presentació de sol•licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir, de l’11 de juliol al 10 de septembre del 2020.

DESTAQUEM:

Curs de discriminació auditiva per adults (codi 998) específic per a persones usuàries d’implant coclear que es pot demanar anualment, fins a un màxim de 3 anys.

  • Funció: el curs de discriminació auditiva per a adults permet millorar la discriminació dels sons i la comprensió de l’audició en la persona adulta portadora d’un implant coclear.
  • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: el curs de discriminació auditiva per a adults està destinat a persones de 40 anys o més. Cal adjuntar un informe mèdic d’implantació d’implant coclear.

INFORMACIÓ:

Les sol•licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol•licitud que es pot obtenir a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o a través d’Internet, a l’apartat:

• Formularis i documentació del web del Departament:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis

• Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat

• Tràmits del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
http://treballiaferssocials.gencat.cat

• Oficines amb registre on poder presentar la sol•licitud:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

• Informació, tràmits i sol•licitud 2020:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

REQUISITS:

• Padró i residència legal a Catalunya durant 5 anys de forma continuada (màxim 90 dies fora de Catalunya)

• Tenir màxim 65 anys (si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys)

• Tenir certificat de discapacitat igual o superior al 33%

• Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix (article 9 de la convocatòria).

• Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que estableix (annex 1 de la convocatòria).

PRODUCTES

PREU
Telèfon fix amb amplificació i/o bobina 120€
Despertador 100€
Transmissor timbre de telèfon 70€
Transmissor timbre de porta 85€
Transmissor vigilabebès 140€
Receptor de senyals acústics 140€
1 audiòfon (amb prescripció mèdica) 1000€
2 audiòfon (amb prescripció mèdica) 2000€
Equip FM 800€
Amplificador magnètic de transmissió del so 200€
Auricular amplificador per a TV/ràdio (només per a persones sense audiòfons) 200€
Avisadors d’alarmes contra incendis 175€
Dispositiu de transmissió d’una orella a l’altra 650€
Curs LSC, curs lectura labial o curs de discriminació auditiva 400€ (120)