View Sidebar

 
  • youtube
 
AJUDES PUA 2021

AJUDES PUA 2021

27/09/2021 08:34

Us comuniquem que s’ha obert la convocatòria per a la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) 2021 publicada el 21 de setembre en el DOGC NÚM. 8506. ORDRE DSO/179/2021.
El termini de presentació de sol•licituds i la documentació necessària és d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir, fins al 21 d’octubre de 2021.

DESTAQUEM:

Curs de discriminació auditiva per a adults (codi 998) específic per a persones usuàries d’implant coclear que es pot demanar anualment, fins a un màxim de 3 anys.

  • Funció: el curs de discriminació auditiva per a adults permet millorar la discriminació dels sons i la comprensió de l’audició en la persona adulta portadora d’un implant coclear.
  • Persones destinatàries i condicions específiques d’accés: el curs de discriminació auditiva per a adults està destinat a persones de 40 anys o més. Cal adjuntar un informe mèdic d’implantació d’implant coclear.

INFORMACIÓ:

Les sol•licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol•licitud que es pot obtenir a les dependències del Departament de Dret Socials o a través d’Internet:

• Oficines amb registre on poder presentar la sol•licitud:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

• Informació, tràmits i sol•licitud 2021:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

• Sol·licitud cita prèvia:

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do;jsessionid=Lm03yJF3bop8IY71guxTv9rUuP93JDjiUfSgnJvTl1eNQhMg-4Aq!-1164356732!1120463790#orderSelect

REQUISITS:

• Padró i residència legal a Catalunya durant 5 anys de forma continuada (màxim 90 dies fora de Catalunya)

• Tenir màxim 65 anys (si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys)

• Tenir certificat de discapacitat igual o superior al 33%

• Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix (article 9 de la convocatòria).

• Complir les condicions específiques d’accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que estableix (annex 1 de la convocatòria).

PRODUCTES

PREU
Telèfon fix amb amplificació i/o bobina 120€
Despertador 100€
Transmissor timbre de telèfon 70€
Transmissor timbre de porta 85€
Transmissor vigilabebès 140€
Receptor de senyals acústics 140€
1 audiòfon (amb prescripció mèdica) 1200€
2 audiòfon (amb prescripció mèdica) 2400€
Equip FM 800€
Amplificador magnètic de transmissió del so 200€
Auricular amplificador per a TV/ràdio (només per a persones sense audiòfons) 200€
Avisadors d’alarmes contra incendis 175€
Receptor de senyals acústics 140€
Curs LSC, curs lectura labial o curs de discriminació auditiva 400€ (120h)