View Sidebar

 
  • youtube
 
Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut

Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut

04/11/2021 09:31

L’última actualització del Catàleg de prestacions ortoprotètiques a càrrec del Servei Català de la Salut va ser el 14 juny de 2021.

Us recordem algunes dades importants:cat salut

Prescripció: Centre de Salut o Centre Hospitalari.

Renovació de la periodicitat: Finalitzada la vida mitjana, per a la renovació de l’article, aquest podrà ser renovat només quan hagi perdut la seva funcionalitat i aquesta no es pugui recuperar amb el recanvi corresponent. Sempre haurà de justificar-se documentalment.

Garantia: Tots els articles estan subjectes a la garantia que expressen els fabricants, sense perjudici del que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum. Durant el període de garantia les reparacions van a càrrec de l’establiment dispensador.

Aquí podeu consultar el catàleg de recanvis:

Catàleg complet: cataleg-PAO-2020

Extracte específic implant coclear: cataleg PAO 2020 extracte