View Sidebar

 
  • facebook
  • twitter
  • youtube
 
La UAB ofereix descomptes per a persones amb disCapacitat

La UAB ofereix descomptes per a persones amb disCapacitat

04/09/2023 15:59

La UAB estrena logotipo - Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix un descompte del 100% per a les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Segons podem trobar a la seva web, el descompte es del 100% del preu públic, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits.

Aquesta gratuïtat s’acredita amb un certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, que acrediti aquesta circumstància. N’hi a prou d’acreditar-ho amb qualsevol dels documents següents:

  • Resolució o certificat expedit per l’IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
  • Resolució de l’INSS en què es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconeix una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família. En aquest cas, cal aportar el certificat expedit per l’organisme competent on s’acredita l’afectació.

Per a més informació podeu visitar la web de la UAB:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/matricula/descomptes-gratu-tats-i-bonificacions-1345842719124.html