View Sidebar

 
  • facebook
  • twitter
  • youtube
 
Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll

Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll

24/04/2024 11:20

 

CAMPAÑA DEL RUIDO youtube-Thumbnail24 d’abril de 2024

LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA VULNERA DRETS FONAMENTALS

Les federacions i associacions nacionals integrants de la CAMPANYA CONTRA EL SOROLL 2024, entre les quals es troba la Federación AICE , concernits per la contaminació acústica, destaquen com a tema central de la celebració la necessitat de protecció dels drets fonamentals a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili.

El dia 24 d’abril de 2024 es commemora a tot el món el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll. Amb aquest motiu, les federacions, associacions i entitats membres de la Campanya es proposen insistir en la seva línia de conscienciació, dirigida als poders públics i a la ciutadania, sobre els efectes que produeix la contaminació acústica en la vida de les persones i la vulneració dels seus drets fonamentals.

És un fet de tots conegut que la contaminació acústica perjudica greument la salut de les persones i és un problema de salut pública. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assenyalat la pèrdua auditiva, per exposició excessiva al Soroll, com una de les malalties irreversibles més freqüents. Recerques realitzades per l’Institut de Salut Carles III, assenyalen que “els ingressos hospitalaris urgents diaris deguts a trastorns neurològics del comportament i del desenvolupament mental presenten una associació estadísticament significativa a curt termini amb els nivells de soroll.”

Cada vegada són més freqüents els casos de persones que denuncien davant els Tribunals de Justícia la vulneració dels seus drets fonamentals a la integritat física i moral (art. 15 C.E.), intimitat personal i familiar i inviolabilitat del domicili (arts. 18.1 i 2 (C.E.). Tant des del Tribunal Constitucional com des dels Jutjats i Tribunals operants al estat espanyol, s’ha posat en relleu en nombroses sentències els efectes que el soroll pot provocar i la seva afecció als referits drets fonamentals.

La inactivitat i ineficàcia municipal, davant les denúncies per sorolls de milers de ciutadans, és un fet constatat. És urgent analitzar la situació i adoptar solucions. CAMPANYA CONTRA EL SOROLL 2024 constituïda per: AECOR Asociación española para la calidad Acústica, CEAV Cordinadora Estatal de Asociaciones de Vecinos, FACUSPAT Federación de Asociaciones contra la Contaminación Acústica y en defensa del Patrimonio Histórico, FACR Federación de Asociaciones contra el Ruido, Asociación de Juristas contra el Ruido, SEA Sociedad Española de Acústica  i secundada per la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España

Davant la situació generada, fem una crida a la ciutadania en general i les administracions públiques, especialment als Ajuntaments, perquè compleixin la Llei 37/2003 de 17 de novembre, del Soroll, i els Reials decrets que la desenvolupen ‒Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre i Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre.

Denunciem que, malgrat els anys transcorreguts, ni la Llei 37/2003 ni els Reials decrets que la desenvolupen són tinguts en compte pels qui estan cridats a protegir els drets fonamentals a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili dels ciutadans. Ha arribat l’hora d’actuar.

Rebutgem la fustigació que sofreixen les persones afectades pel soroll quan denuncien o són estimades les seves demandes judicials. Els donem suport en les seves reivindicacions en l’exercici del dret a protegir la seva salut, la dels seus sers estimats i la inviolabilitat del seu domicili.
No estan soles.

Material audiovisual a la seva disposició:

Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido 2024

Jóvenes implantados cocleares, contra el ruido.